פרק שישה־עשר

פרק שישה עשר נורס — אלמזאר — צנדלה — ג'למה — מקיבלה — ג'נין , לפנים עין גנים נורס ב 30 באפריל , בשעה חמש וארבעים וחמש דקות בבוקר , יצאנו ממקום חנייתנו בזךעין וירדנו על שיפוע מתון מזרחה דרומה מזרחה . בשעה שש , לאחר שחצינו שני גיאיות קטנים , החילונו לעלות מזרחה . בשעה שש וחמש עשרה דקות נעשה המעלה תלול יותר . טיפסנו על מדרון ג'בל פקועה בין סלעים ובין שיחים . בשעה שש ועשרים דקות ראיתי על יד השביל ארון קבורה עתיק פגום . שני צדי הרוחב שלו מעוטרים במין דיסקית או מגן משובץ בתוך מעגל ; התגליף על צדי האורך מטושטש לבלי הכר . שרידי בניין עתיק לא הרחק משם נראו לי כחורבת מגדל . בשעה שש ושלושים דקות הגענו לנורס (• , ( uv * היושב על המדרון המערבי של ג'בל פקועה , ובו כשש מאות תושב . הבתים בנויים בנייה גרועה ורובם ממוטמטים חלקית . מספר מסוים של מרתפים חצובים בסלע התשתית הם ככל הנראה עתיקים . מתחת לכפר נובע מעיין המספק את צורכי התושבים . הללו מגדלים קצת גינות ומעט חיטה בכמה בקעות , ויש להם עדרים גדולים למדי הרועים על ההר .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי