פרק ארבעה־עשר

פרק ארבעה עשר יציאה מח'רבת עין אסאכות — תל ארדע'א — תל ולי אבו פרג' — תל אלמליכה — תל אתום — ח'רבת פרג' — תל אלאסארי — תל אלפרואנא — תל אלמג'דעה — תל רעיאן — תל אלג'זל — תל אלמנשיה — תל באלה — ביסאן , לפנים בית שאן יציאה מח'רבת עין אסאכות ב 28 באפריל , בשעה חמש וארבעים וחמש דקות בבוקר , יצאנו כולנו לדרך צפונה צפונה מערבה . העמק התרחב והלך , הוא מכוסה כולו עשבים וביניהם שיזפים . בשעה שש עברנו בשדות נהדרים של חיטה בשלה . נחפרה שם תעלה קטנה להשקיתם . תל ארדע'א בשעה שש וחמש עשרה דקות ראינו לימיננו גבעה בשם תל ארדע'א , ( U ^ jbj ועליה קצת חורבות . המישור מושקה במי מעיין ששמו כשם הגבעה . פלגים רבים , שמקורם במבוע הזה , זורמים ממערב למזרח ומעניקים פוריות טבעית מרובה לכל השטח שהם עוברים בו . בשעה שש ושלושים דקות ראיתי עוד תל קטן , בן בלי שם . תל ולי אבו פרג' בשעה שש ושלושים וחמש דקות חלפנו על פני תל שלישי , בשם תל ולי אבו פךג' . ( JT ^ d > jo ) קצת עיי מעונות חרבים מקיפים קובה קטנה , מוקדשת לשיח' בשם זה . ^ מעיינות נובעים מכל עבר . רכבנו על כרי מרעה נהדרים . תל אלמליכה בשעה שש וארבעים דקות ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי