פרק שלושה־עשר

פרק שלושה עשר ח'רבת תלילאת אלמאלח — ח'רבת אשקב — ח'רבת חמאם אלמאלח — קלעת אלמאלח — חזרה לח'רבת עין סאכות ח'רבת תלילאת אלמאלח ב 27 באפריל , בשעה חמש ושלושים דקות בבוקר , הנחתי את מורה דרכי [ או אולי מתורגמני , [ drogman — את הבאשי בוזוק שלי ואת שני הפרדים במחנה ליד עין אסאכות , ויצאתי עם אחמד לתור את ואדי אלמאלח . ( £ U 1 i 1 _ , ) מגמת פנינו היתה מערבה דרומה מערבה . בשעה חמש וחמישים דקות חצינו מישור פורה , מכוסה חיטה נאה ובשלה כבר . ראיתי שם שישה תלים קטנים , מקצתם בלי חורבות , ועל האחרים רואים קצת עיים קלושים . התלים האלה קרויים ח'רבת תלילאת אלמאלח * 1 ? %± - ) ע ^ . ( £ U 1 לשמאלנו התפתל ואדי אלמאלח . ח'רבת אשקב בשעה שש וחמש עשרה דקות חצינו את ואדי אלמעלקא , < tiut' ^) גיא קטן הנשפך אל ואדי אלמאלח . בשעה שש ועשרים דקות החילונו לעלות דרומה דרומה מערבה . לשמאלנו ואדי אלמאלח העמיק והלך בין קירות סלע תלולים . בשעה שש ושלושים דקות הגענו לח'רבת אשקב ח זדוןז . ( .-JuJi הרבה גלי אבנים בינוניות מכסים את הצלעות והראש של גבעה המתרוממת לצד הדרך . אלה שרידי כפר שנהרס כליל . סמוך לשם זורם פלג עט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי