פרק שנים־עשר

פרק שנים עשר ח'רבת אסירה — סירת אלמעאזב — תלאסעידיה — חוש אזקום — ח'רבת אלבריג' — ח'רבת עין אסאכות , לפנים סכות ח'רבת אסירה ב 26 באפריל , בשעה חמש וחמישים וחמש דקות בבוקר , עזבנו סופית את תחנתנו בוואדי אל פרעא כדי להמשיך את דרכנו צפונה בעמק הירדן . העמק הזה , אשר בנקודה זו מצרים אותו הרים שתל אלמח'רוק מהווה כמין כף או דרבן הבולט מהם מזרחה , מתרחב במרחק מועט צפונה ממנה , במקום שההרים נסוגים מערבה במתאר חצי עגול . בשעה שש ועשר דקות חצינו ערבות בשם אלמרג' אנעג'א . ( LXJ / U ) השטח היה Er מגוון בשלל פרחים . בשעה שבע הוצרה הבקעה שוב . לשמאלי , בהרים הגובלים בה שקרבו אלינו וכך הפחיתו את רוחב הכיכר ראיתי מערות חצובות בסלע . בשעה שבע ועשרים דקות חצינו את ואדי אבו סדרא ^ - y 1 *!_ , ) . 0 הבקעה נעשתה גלית — גבעות לבנבנות רבות מחזירות קרינת חום לוהט המתרכז בשקעי התבליט הרופף של פני הקרקע .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי