פרק שביעי

פרק שביעי ח'רבת כיליא — עין אנועימה — עין אדוכ — ח'רבת נסבה — עין אסלטאן ח'רבת כיליא ב 21 באפריל , בשעה שבע ועשרים דקות בבוקר , יצאתי מטיבה במורד מזרחה דרומה מזרחה . לשמאלי השתרע עמק זרוע חיטה ונטוע עצי זית ; לימיני התרומם מדרון מכוסה עצי תאנה . בשעה שבע וארבעים דקות ראיתי בפאת דרום , במרחק קילומטר וחצי את הכפר ךמון ( & ט <( שכבר תיארתי במקום אחר , ליד תיאור טיבה , ושבאתרו זיהיתי אתהיישוב הקדמון סלע הךמון ( ביוונית ; fj neipa TOU 'Pe ^ cbv בלאטינית , ( Petra Rimmon מקום ששרידי שבט בנימין האומללים מצאו בו מקלט לאחר השמדת השבט הזה . בשעה שבע וארבעים וחמש דקות עלינו מזרחה כשלשמאלנו ואדי אלחאביס . ( u ~*^ alj ) בפאת מזרח צפון מזרח , במרחק ארבעה קילומטרים בקירוב ראינו את הכיפה הלבנה של ולי אנג'מה נוצצת על פסגת ההר המכונה באותו השם .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי