פרק שישי

פרק שישי דיר ג'ריר — כפר מלכ — ח'רבת תל אזור — ג'ראדה — ח'רבתסאמיה ח'רבת נג'מה — חזרה לטיבה דיר ג'ריר בשעה שתים עשרה וחמישים דקות רכבנו צפונה , חצינו גיא נטוע עצי זית ואחר כך עלינו על גבעת הטרשים שעליה יושב הכפר דיר ג'ריר . ( > ^ 5 ) יש בו כמאתיים תושב . בכמה - / יע בתים משוקעות אבנים גדולות אחדות , עתיקות למראה . הגענו לכפר הזה בשעה אחת , ויצאנו ממנו בשעה אחת וחמש דקות צפונה צפונה מזרחה . כפר מלכ בוואדי ךיר ג'ריר , שהתמשך זמן מה מימין לדרכנו , נטועים עצי תאנה וזית . חצינו אותו בשעה אחת ועשרים דקות . משם פנינו מזרחה , ותכף לאחר מכן צפונה . לאחר עלייה במשך חמש דקות הגענו לרמה , ועברנו בה מזרחה צפונה מזרחה . פה ושם חצובים בסלע בורות מים עתיקים . משמאלנו נמתח נחל עמוק . בשעה אחת ושלושים וחמש דקות ירדנו שוב על מנת לשוב ולעלות . בשעה אחת וחמישים דקות הביאתנו ירידה נוספת לעמק נטוע עצי זית . בשעה שתיים עלינו על מדרון מסולע ואחר כך הגענו לכפר כפר מלכ . ( JX . y S ) מספר תושביו , 350 ובהם כשלושים ערביים קאתולים וכחמישה עשר 'יוונים אורתודוקסים ; ' השאר מוסלמים . בחצר 'המצ'אפה , ' הוא הבית המוקצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי