פרק רביעי

פרק רביעי שהייה בירושלים — יציאה לסיורי הגדול הראשון — שעפאט — ח'רבת אלמע'רם , היא אולי מגרון לפנים — ח'רבת אצומע — ח'רבת דיר חזם — ח'רבת טבקאת — ח'רבת תל אלפול , לפנים גבעת בנימין או גבעת שאול שהייה בירושלים נשארתי בירושלים עד יום ב בחג הפסחא , 18 באפריל , וכל אותו הזמן עסקתי בחקירת העיר ונבחתי בכל טקסי 'השבוע הקדוש . ' את חקירותי עתיד אני לתאר במונוגראפיה על העיר המהוללה הזאת , חיבור שיקיף את מצבה היום ואת מצבה לפנים , ולצורך זה עודני אוסף חומר רב . אציין כאן רק את העובדה שבצאתנו בבוקר מעין אסלטאן היה שם חם למדי , יותר מ 25 מעלות צלזיוס , ואילו בהגיענו בשעה ארבע לפנות ערב בקירוב ירושלימה היתה כאן הטמפראטורה רק שש מעלות מעל לאפס . למחרת , ב 6 באפריל , ירדה הטמפראטורה עוד יותר ובמהרה כיסתה שפעת שלג את העיר כולה ואת כל הרי יהודה בתכריך לבן , שנעלם רק לאחר ימים אחדים . תופעה זו העלתה בזכרוני את הפסקה שיוסף מספר בה כי בעת שיורד שלג בשאר חלקי יהודה לובשים תושבי כיכר יריחו בגדי בד : כיוצא בזה מצינו ב'בשורה' כי בשבוע ייסורי אדוננו , כלומר בערך באותה תקופת השנה ששהיתי בה בירושלים , היה פטרו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי