פרק ראשון

פרק ראשון בואי לירושלים — סקר נוסף של העיר הזאת — גבולות שומרון בואי לירושלים — סקר נוסף של העיר הזאת בשליחותי המדעית הקודמת לארץ ישראל , בשנת , 1863 סקרתי וחקרתי היטב את כל השטח שהוגדר לפנים כארץ יהודה , מיפו בצפון ועד לאלעריש בדרום . את התוצאות של חקירותי פרסמתי בחיבור מקיף למדי , מלווה מפה גדולה של יהודה . לאחר שהשלמתי את הפרסום הזה , הוטלה עלי , בתחילת מארס של שנת , 1870 שליחות נוספת לארץ זו עצמה כדי לסייר בה ולחקור היטב את שומרון ואת הגליל , בעיקר במחוזות שהנוסעים מבקרים לעתים רחוקות ביותר . ב 30 במארס , בשעה שמונה בבוקר , עליתי בפעם הרביעית על חוף יפו , ולמחרת הייתי בעיר הקודש . אך למותר לתאר כאן את הדרכים השונות המוליכות מיפו לירושלים , לפי שכבר סיפרתי עליהן די הצורך בחיבורי הקודם .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי