תוכן העניינים

תוכן העניינים פרק ראשון 1 בואי לירושלים — סקר נוסף של העיר הזאת — גבולות שומרון פרק שני 9 יציאה מירושלים אל מנזר מר סבא — ביקור במנזר הזה — סופה וסערה — חנייה בנבי מוסה — ירידה לעמק הירדן — עין אסלטאן — עלייה על הר 'הארבעים' — אריחא — קצר חג'לה — עין דוג'לה , לפנים ביח חגלה — חנייה על חוף ים המלח , לא הרחק מן האי הקטן המכונה רג'ם לוט — הירדן — קצר אליהודי — תל ג'לג'ול ( גלגל ) — חזרה לעין אסלטאן — תולדות יריחו ; אתרים שונים של העיר הזאת פרק שלישי 98 יציאה מעין אסלטאן — מעלה אדמים — ח'אן אלחתרור — קלעת אדם ( מצודת אדמים ) — עין אלחוץ , ' אולי עין שמש — אבו דיס , כנראה בחורים — אלעאזריה ( בית עניה ) — חזרה לירושלים פרק רביעי 121 שהייה בירושלים — יציאה לסיורי הגדול הראשון — שעפאט — ח'רבת אלמע'ךם , היא אולי מגרון לפנים — ח'רבת אצומע — ח'רבת דיר חזם — ח'רבת טבקאת — ח'רבת תל אלפול , לפנים גבעת בנימין או גבעת שאול פרק חמישי 131 ח'רבת בית קוטא — ח'רבת ארחא — ח'ראיב אראם — אראם , לפנים רמה — ח'רבת עתארא — כפר עקב — ח'רבת סויכה — אלבירה — ביתין — טיבה פרק שישי 138 דיר ג'ריר — כפר מלכ — ח'רבת תל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי