תיאור ארץ ישראל השומרון

ו-קנוור גרן הוצאת יד יצחק בן צבי ויקטיר גחן תיאור ארץ ישראל ברך רביעי : השומרון ( א ) ויקשור גרן ^ smnpin / Victor Gue'rin ) מובהק של ארץ ישראל , שמונה פעמים ביקר בארץ וסייר בה לאורכה רלרוהבה . השנים בהן ביקר היו : , 1852 . 1888 , 1884 , 1882 , 1875 , 1870 , 1865 , 1854 חקירתו הניבה ספרים רבים על pK n ^ mrrrr ^ K על שליחות לארץ ישראל' ;( 1979 ) 'ארץ הקודש , תולדותיה וזכרונותיהי , ( 1883-1881 ) חיבור שזיכה את גרן בפרס האקדמיה הצרפתית ; 'ירושלים , תולדותיה , תיאורה ומוסדות הדת שבה' , ( 1889 ) חיבורו החשוב ביותר הוא 'תיאור ארץ ישראל / בשבעה ברכיס , שהתפרסמו בשנים , 1880-1869 שבעת הכרכים הם : כרך ראשון ; יהודה נא ) כרך שני : יהודה ( ב ) כרך שלישי ; יהודה ( ג ) כרך רביעי : השומרון ( א )  אל הספר
יד יצחק בן-צבי