תורה עם דרך ארץ בימינו

תורה עם דרך ארץ בימינו הרב ישראל ( עמנואל ) יעקובוביץ מעל הבמה של Jews' College הרציתי לפני כארבע עשרה שנה על רש"ר הירש . נושא ההרצאה היה : "הערכה מחדש של משנתו ושל השפעתו באור ימינו , " והיא נתפרסמה כחוברת ונכללה אחרי-כן בספרי . The Timeless The Timely and בהרצאה זו נסיתי לשרטט את תולדותיה המרשימות של השפעת רש"ר הירש ואת מיגבלותיה על התקדמותם של חיים מסורתיים יהודיים מאז פטירתו , במיוחד בעולם המערבי . בהמשך הדברים נדרשתי שם , באריכות מסוימת , לתופעה שאינני יכול לתארה אלא כתמוהה ביותר . באירופה שלפני המלחמה היו שלוש תנועות עיקריות אשר קיימו את האורתודוקסיה ואף חיזקוה מפני התקפותיהם של אנשי הרפורמה מזה ואנשי ההשכלה מזה . מול כוחות תוקפים אלה עמדו בבמה האירופית שלפני המלחמה — שכללה גם את ארצות-הברית ואת ארץ-ישראל וחלקים אחרים של העולם המודרני — שתי תנועות מזרח-אירופיות 1 החסידות , כוח אדיר מבחינת מספר המשתייכים אליה ומבחינת עוצמת משנתה אשר הקרינה ממרכז פולין ומגליציה עד הונגריה וחלקים של רוסיה , ומשם צפונה — עולם הישיבות יחד עם תנועת המוסר של ר' ישראל סלנטר , עולם אשר ריכז את מוסדות התור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן