קראו בכותר - תורה עם דרך ארץ: התנועה, אישיה, רעיונותיה