תורה עם דרך ארץ בזמננו

תורה עם דרך ארץ בזמננו יחיאל דומב ד 1 ביטוי תורה עם דרך ארץ מופיע בפעם הראשונה במשנתו של רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא במסכת אבות . הפירוש הרגיל של הביטוי דרך ארץ שם ( כמו שמובא , למשל , בברטנורא ) הוא — מלאכה או סחורה , וכך גם ממשיכה המשנה שם , "וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה . " ומעין זה גם בדיון המפורסם בגמרא ברכות ( לה , ע"ב ) בין רבי שמעון בן יוחאי ורבי ישמעאל בשאלה , אם אדם צריך להקדיש את כל זמנו ללימוד תורה , או אם הוא צריך גם לעסוק בדברי העולם , ורבי ישמעאל טוען "הנהג בהן מנהג דרך ארץ , " ושם המובן של דרך ארץ הוא — חרישה , זריעה ויתר מלאכות החקלאות . ההלכה נפסקה כדברי רבי ישמעאל , ונראה לי שהיא מחייבת כל אחד ואחד בישראל . לפירוש זה אקרא הפירוש המצומצם של דרך ארץ . מה היה חידושו של רבי שמשון רפאל הירש ? בידוע הוא פירש את המושג דרך ארץ במובן רחב יותר , דהיינו שדרך ארץ אינה רק מלאכה או אומנות , כי אם גם תרבות וידע של התקופה , ואכן תואר רש"ר הירש על-ידי ד"ר יצחק ברויאר זצ"ל כמהפכן ברשות התורה . ונשאלת השאלה — הרי התורה נצחית היא , וכיצד תיתכן בה מהפכה ? על שאלה זו השיב ד"ר ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן