מקומה של תורה עם דרך ארץ בהיסטוריה של עם ישראל

מקומה של תורה עם דרך ארץ בהיסטוריה של עם ישראל שלום אלבק בדברים הבאים אני רוצה להסב תשומת-לב לנקודת-מבט כללית של תנועת תורה עם דרך ארץ , נקודה הדורשת הדגשה , הרחבה ועיון שאי-אפשר לעשות כאן . אין בדעתי להביא במסגרת שלפנינו ציטוטים מלומדים , אף לא עובדות מפורטות וניתוחים של שיטות ואישים . בטוחני שקהל קוראים מלומד ובקי יכול לספק את כל אלה בעצמו טוב ממני . בכוונתי רק להסב את תשומתהלב לדבר שלדעתי ראוי לכך . התנועה התרבותית תורה עם דרך ארץ קמה בגרמניה במחצית המאה הי"ט , שנים או שלושה דורות אחרי שהיהודים יצאו מן הגטאות , התעשרו , עלו במעמד החברתי בחברה הגרמנית , נכנסו והסתגלו לתרבות הגרמנית הגדולה ומצאו את מקומם בבורגנות הגרמנית הבינונית והגבוהה . התנועה שקעה עם שקיעת התרבות הגרמנית הגדולה בתקופת מלחמת-העולם הראשונה . עם כל ההשפעה שהתנועה השפיעה במישרין ובעקיפין על הדורות הבאים של האורתודוקסיה בכל תפוצות ישראל , אין כאן , לכאורה , אלא אפיזודה חולפת בתולדות התרבות של יהודי גרמניה ובתולדות העם היהודי בכללו . אך דומה שאין הדבר כן . תנועה זו היתה הכרחית בתולדות התרבות היהודית , עלייתה וידידתה היו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן