לקראת בחינה ביקורתית של תורה עם דרך ארץ כתכנית־חינוך

לקראת בחינה ביקורתית של תורה עם דרך ארץ כתכנית חינוך עודד שרמר למשימתנו בדיון זה צד סובסטנטיבי וצד מתודולוגי . בדעתנו להתוות אמותמידה ניטראליות לביקורת של תכנית-חינוך , משימה שהיא כללית באופייה , ולהציג ביקורת — אמנם חלקית ומדגימה בלבד —של תכנית אחת כזאת לאור עקרונות מעשיים שאין להם דבר עם הגישה והתוכן שלה . החידוש שיוצע בדברים הבאים מקופל בדרך אירגון החומר על מפעלו של ר' שמשון רפאל הירש . חומר זה יטופל כאן בתורת תכנית-חינוך . עלינו להקדים ולהבהיר את כוונתנו במונחים "בחינה ביקורתית" ו"תכנית-חינוך . " ומאחר שבדעתנו לטפל בחומר ידוע ולא במקורות חדשים , מחובתנו גם לקבוע את מקומם של הבירורים הבאים מבחינת זיקתם לעיונים מקבילים בחומרים אלה , אשר נערכים במסגרות דיסציפלינאריות אחרות ושעניינן חקר מפעלים הגותיים וחברתיים דוגמת זה של רש"ר הירש . למרבה הפליאה , פועלו של הרב הירש , המזוהה בראש ובראשונה כמפעל מובהק של חינוך , טרם נידון בתור שכזה , דהיינו כתכנית-חינוך . באורח טיפוסי הדיון המצוי בספרות ממוקד — ( א ) בהבהרת התפיסה העיונית הכוללת ובחקירת מקורות-היניקה ההגותיים והחברתיים של המטרות החינוכי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן