החינוך היהודי בגרמניה במאה הי"ט באספקלריה של ספרי הלימוד

החינוך היהודי בגרמניה במאה הי"ט באספקלריה של ספרי הלימוד דב רפל א טבעו של מקצוע החינוך גורם , שהדיונים העקרוניים , הפילוסופיים והתרבותיים , המתיחסים לחינוך , מבוטאים במלים הסרות משמע מדויק . ולכן ייתכן מאד שבעלי שתי דעות , הנראות קרובות זו לזו , רחוקים למעשה זה מזה בדעותיהם ובעמדותיהם המעשיות . ואם בהגות חינוכית , שבה כל הוגה משתדל להבליט את ייחוד דעתו — כך , במחשבה החינוכית של תקופת ההשכלה — לא כל שכן . שהרי מאפיוניה המובהקים של אותה תקופה , שכל מגמה ובתמגמה במגוון העשיר של האמונות והדעות של אותמ ימים טענה שהיא-היא המיצגת הלגיטימית של הדת היהודית בטהרתה . על כן נודעת חשיבות מרובה לחקר ספרי הלימוד של התקופה שבה אנו דנים , החל מספרי הלימוד הראשונים של אהרן ו 1 לפס 1 ן-האללה ופטר בעער ועד לספרי הלימוד שבסוף המאה הי"ט , עד להתחלת השפעתה החינוכית של הציונות . לחלוצי ההשכלה היה ברור מימיה הראשונים של התנועה , שהמאבק על דמותה הרוחנית של יהדות גרמניה יוכרע בבית-הספר . מודעות זו לחשיבותו ההיסטורית של בית הספר מסבירה לא רק את המאמצים הרבים , החברתיים והכלכליים שהושקעו בהקמת בתי הספר מהסוג החדש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן