השפעת הרב ש"ר הירש ושיטת תורה עם דרך ארץ באנגליה ובצרפת

השפעת הרבש " ר הירש ושיטת תורה עם דרך ארץ באנגליה ובצרפת הרב ד"ר אלכסנדר קר ליבן אנגליה על אף האוניברסאליות של משנת רש"ר הירש יש משמעות לעובדה שהיא צמחה על רקעה של גרמניה ועל התנאים החברתיים והתרבותיים שלה , שבהם ? הקהיליה היהודית שם היתה קשורה באלף חבלים . הנסיבות באנגליה " היו שונות מכל הבחינות , גם מבחוץ — אמנציפאציה כמעט מלאה ופחות אנטי2- שמיות , וגם מבפנים — תנועת רפורמה חלשה ומתונה למדי שנעצרה כמעט 3 כליל בידו החזקה של ר' שלמה הרשל , רבו הראשי של בית-הכנסת הגדול בלונדון , בשנת . 1841 גם מנהיגי הקהילה , אשכנזים כספרדים , יותר משהתנגדו עקרונית לרפורמה בפולחן בית-הכנסת , ראו בה סכנה לאחדות היהדות והיהודים באנגליה . שומרי מצוות , קלה כחמורה , לא היו גם אלה וגם אלה . כשבחרו נציגי הקהילות רב ראשי אחרי מותו של הרשל ב , 1845- כבר היתה בעיית הרפורמה בעיה שולית . בתקופה זו כבר היו באנגליה , בעיקר בלונדון ששם התגוררו רוב יהודי 1 ראה : in Modern Britain , London 1964 Life — 1870-1970 ( 1970 ) ; S . Esh and N . Cohen ( eds . ) , Jewish Life ( Cambridge 1961 ); S . S . Levin ( ed . ) , A Cent...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן