תורה עם דרך ארץ באספקלריה של יהדות מזרח־אירופה

תורה עם דרך ארץ באספקלריה של יהדות מזרח אירופה יעקב בראור א האספקלריה שעליה אייחד את הדיבור תהיה לא כל-כך מן הסוג המאיר כי אם מן הסוג המורגש . נדמה לי כי במסגרת ימי עיון אלה יהא זה מועיל כי יהודים שהתחנכו על ברכי שיטתו של הרב הירש זצ"ל יפנו לרגע אל מזרח-אירופה שמלפני השואה , ואולי ילמדו כיצד קרה שמגע כה רופף , שהשפעת-גומלין כה מעטה , פעלו בין תורה עם דרך ארץ במרכז ובמערב ובין חלקי עמנו הגדולים במזרח . בדיון שכזה לא אתעניין במערכה שהתנהלה ברוסיה ובפולין בין הקרויים " משכילים" ובין מנהיגות יהדות התורה . לא אתעכב אלא על חילופי דעות , הנחיות , פסקים , ומחווי דעת-תורה במובנה החדש —עם יהדותם ודרך חייהם של חרדי אשכנז , ואיתם בלבד . תורה אחת , על שש מאות ושלוש עשרה מצוותיה , מקשרת כאן מזרח עם מערב . והכינוי "תורה עם דרך ארץ" ישמש לנו שם קצר לאופיה המיוחד וסגנונה המיוחד של יהדות אשכנז החרדית . נאמר מייד : לא הכירו אותה , את יהדות אשכנז י , לא הכירו ולא הבינו יהודים שומרי מצוות אלה שהתהלכו בעולמה של אירופה במאה הזאת בביטחה וללא רגש-נחיתות . הלא הם , אף הם , מתיימרים לחיות חיי יהודים חרדים . מנהי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן