יצחק ברויאר, פראנץ רוזנצווייג וראי"ה קוק

יצחק ברויאר , פראנץ רוזנצווייגוראי " ה קוק רבקה הורביץ א ברוך קורצווייל , המבקר הספרותי הנודע , הכיר היטב את יצחק ברויאר וראה בו את אחד ההוגים החשובים ביותר בזמן החדש . קורצווייל הוקיר את נאמנותו הבלתי-מסוייגת של ברויאר לעולם האבות ואת מאבקו הממושך ופקוחהעיניים נגד סכנותיו של העולם המודרני , שאחד מפניו המאיימים היה — הערצת האינדיווירואליזם . קורצווייל חזר ועמד במאמריו — אפשר גם מתוך צורר לבנות את עולמו הרוחני האישי שלו — על הקירבה הרעיונית שבין פראנץ רוזנצווייג ויצחק ברויאר בעניין הנצחי , הגלות והמטה-היסטוריה , והעמיד אותן כאנטיתזה להיסטוריה ולהיסטוריציזם , ללאומיות המודרנית ול זמניות . קורצווייל כתב : "רוזנצווייג , אבל גם יצחק ברייער , שבינו לבין רוזנצווייג קיימות מעל כל הניגודים נקודות-מגע מעניינות , הבינו היטב את הסכנה שבלאומיות המודרנית . " אלא מי שמכיר את ברויאר רק מקריאת כתבי קורצווייל , לא יעלה על דעתו , כי יש בכתבי ברויאר כיסופים עמוקים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן