אורתודוקסיה ותמורה

אורתודוקסיה ותמורה מרדכי ברויאר א הפתגם "תורה עם דרך ארץ" אמור היה לשמש כינוי להשקפת עולמו היהודית של ר' שמשון רפאל הירש ודורו . הרבה נאמר על הקווים המאפיינים השקפה זו ואורח החיים שנתן לה ביטוי חברתי . לצורך הדיון הנוכחי אדגיש ארבעה מתוך קווים אלה , והם הנראים לי עיקר . א . השקפת תורה עם דרך ארץ הניחה שקיים בלב היהודים , שיצאו זה לא מכבר מ"חשכת" הגיטו אל "אור" האמנציפציה , יחס חיובי מיסודו אל העולם ה"נאור" ואל הסביבה ה"סובלנית . " יהודים אלה , כגויים רבים בני דורם , היו מלאי בטחון שהעולם ה"נאור" משתחרר והולך ממורשת הדיכוי , הכיעור והשחיתות של ימי הביניים ושהאנושות עומדת על מפתן תקופה בה ישררו הצדק והמשפט , החסד והרחמים — בצידם של הישגי מדע וטכנולוגיה שיעלו הרבה על כל מה שהשיג מוח האדם עד אז . ב . התפתחויות אלה מקרבות את מושגי המוסר והמשפט בעולם ה"נאור" אל ערכי היהדות המקובלים . ולא עוד , אלא ניתן לזהות את ערכי התרבות המערביים , ובייחוד הגרמניים , בעידן ההשכלה והאידיאליזם , כערכי יהדות ממש .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן