קווים נוספים לביוגרפיה של ה"חת"ם סופר"

קווים נוספים לביוגרפיה של ה"חת"ם סופר" משה סמט א מאמר זה הוא במידה רבה המשך למאמרו של מורי פרופ' יעקב כ"ץ , "קווים לביוגרפיה של ה'חת"ם סופר , "' שהתפרסם בשנת תשכ"ח בספר לכבוד פרופ' גרשם שלום , ואני מציע נושא זה לרגל הגיעו של מורנו הפרופ' יעקב כ"ץ לגבורות . זהו ציון שראוי להיזכר בכנס זה שרבים ממשתתפיו הינם מתלמידיו של מורנו . פרופ' כ"ץ סיפר שבפולמוס "הפרישה" עשה ר' שמשון רפאל הירש שימוש בתשובה של ה"חת"ם סופר" לשם ביסוס עמדתו . ברצוני להוסיף נקודה אירונית : הח"ס עצמו לא התכוון באותה תשובה שנכתבה לרגל פולמוס הטמפל בהמבורג ב , 1819- היינו למעלה מ50- שנה לפני כן , לפלג את הקהילה היהודית , והראיה — בשנת 1829 הוא דחה הצעה זו מכל וכל ונזף בשואל 1 " תקפה עליך משנתך . " אירוניה מהותית יותר מתגלית בעצם עריכת כינוס שבמרכזו עומדת דמותו של הרב הירש , במוסד אקדמי , שהרי רב זה התנגד בזמנו להקמת ביהמ"ד לרבנים בברלין , שהיה מעין מהדורה ראשונה של אוניברסיטה אורתודוקסית . ועוד הערה על הקשר בין הרשר"ה והח"ס . האם הכיר הח"ס את כתבי מיסד הניאו-אורתודוקסיה שיצאו עוד בימי חייו ן כמדומה שאין על כד ראיות מכריעות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן