המושג "תורה" במשנתו המחדשת של ש"ר הירש

המושג "תורה" במשנתו המחדשת של ש"ר הירש אריה פ י ש מ ן א בהרצאה שנשא יצחק ברויאר בתרצ"ה על ' "רש"ר הירש כמורה-דרר להיסטוריה היהודית , " ניתח ד"ר ברויאר את פעלו הדתי המחדש של הירש על רקע המבוכה הערכית שנשתררה בחברה היהודית בעקבות האמנציפציה . מבוכה זו נבעה , כידוע , מהמעבר החד מהסדר המסורתי הסוגר על עצמו במסגרת הגיטו , לסדר הכלל-אנושי המודרני במסגרת החברה הגרמנית הכוללת , והיא הביאה להתפשטות הזניחה של התרבות הדתית המסורתית . בהרצאתו , שירטט ברויאר קוים סוציולוגיים חדים ובהירים לתאור פעלו המחדש של הירש , וכינה אותו "מהפכן דתי לגיטימי . " וכך אומר ברויאר : ... " הרבנים הזקנים [ שמושרשים היו בסדר המסורתי ] ... נאחזו בכל כוח אהבתם לא רק בדבר-הי ... אלא ... בקשיות עורף טראגית הבאה מתוך ייאוש נאחזו גם במציאות הישנה , ההולכת ונעלמת בוודאות המעוררת רגש של אימה , באותה מציאות שהתאימה את עצמה לגמרי , על-ידי הרגל של מאות בשנים , לדבר-ה , ' ולמצוותיו . בזה עוד הגבירו עד לבלי נשוא את המתיחות בין דבר-ה' ובין המציאות החדשה , שהתפרצה בלי מעצור אל תוך הרחוב היהודי , עד כי הרחוב זיהה לגמרי את דבר-ה' עם המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן