גישות שונות לתורה עם דרך ארץ — אידיאל ומציאות

גישות שונות לתורה עם דרך ארץ — אידיאל ומציאות מרדכי אליאב א יהדות גרמניה הפכה במאה הי"ט למקור ולמוקד תמורות חברתיות ודתיות מרחיקות לכת שהטביעו את רישומן על בית ישראל כולו . בארץ זו עמדה עריסתן של תנועות שחוללו מפנה בחיי ישראל . במרוצת השנים הפכו תנועות אלה לתנועות כלל-ישראליות , ונדמה היה "כי מברלין יצאה תורה ודבר ה' מאשכנז . " היהדות הדתית הנאמנה לשמירת מצוות ולאורחות-חיים מסורתיים מדורדור , נדחקה לקרן-זווית ונאלצה להגן על נפשה , אף כי עד מחצית המאה הי"ט היה עדיין רובה של יהדות גרמניה אמון על קיום מצוות וערכי המסורת הדתית . אולם הישיבות נסגרו זו אחר זו ו"נבואתו" של דוד פרידלנדר משנת 1 , 1799 שבעוד עשרים שנה לא תהא אפילו ישיבה אחת בגרמניה , נראתה כקרובה למציאות . היהדות הדתית נאלצה אפוא להילחם על עצם קיומה ועתידה . מנהיגיה השכילו להכיר בשלב מוקדם שהמערכה החשובה ביותר במלחמה קשה זו תתחולל בשדה החינוך , וכי רק הצלחה בתחום זה עשויה להבטיח את העתיד ולעצב את דמות הדורות הבאים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן