בין שני עולמות

בין שני עולמות פינחס רוזנבליט ז" ל רבות נכתב על אישיותו ועל שיטתו הרעיונית והחינוכית של שמשון רפאל הירש . תיארו אותה כנסיון לא-מוצלח לתאם שני תחומים שאינם ניתנים לגישור ( מצד יהודים ליבראלים או מצד חרדי יהדות מזרח-אירופה , ( או גמרו עליו את ההלל ללא נסיון של הערכה ביקורתית ( מצד רבים מראשי היהדות החרדית בגרמניה . ( באחרונה נתרבו אלה שהגבילו את ערך תורתו לנסיבות התקופה בגרמניה שבה פעל , ללא תוקף כללי מעבר לימים ההם . על כל פנים , חשיבותו איננה באישיותו אלא בדרך שניסה להתוות , ועליה לא נדם הדיון עד היום , אבל רק מקס וינר בספרו "הדת היהודית בתקופת האמנציפציה" ( 1933 ) ידע לתאר באופן אובייקטיבי את אישיותו ואת הגותו על רקע התקופה ואת הבעייתיות שהיתה קשורה לכך . עימות עם אתגרים חדשים נקודת המוצא המרכזית בהגותו וחידושו היתד . התייחסותו החיובית , גם מבחינה דתית , לתנאים ולנסיבות החדשים כפי שנתהוו בגרמניה במאה הי"ט . הוא נענה להם כאתגר , ובשום פנים לא כרע במיעוטו או כמפעל הצלה . אמת , בימיו היתד . צפויה סכנת התפוררות ליהדות החרדית בגרמניה , תחושת תסכול וחוסר אונים השתררו בחוגים רחבים של יהדות ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן