רבי שמשון רפאל הירש, המימין ומשמאיל

רבי שמשון רפאל הירש , המימין ומשמאיל יעקב כ " ץ רבי שמשון רפאל הירש נודע כבעל שיטה מיוחדת ולה שתי פנים : שיטת תורה עם דרך ארץ בעניני חינוך ושיטת פרישת עדת היראים מן הקהילה הכללית בענין התארגנות הציבור . נשאלת השאלה , האם שני היעדים האלה שהירש מסר את נפשו עליהם הזדמנו במקרה בדעתו של האיש , כל אחד מטעמו ונימוקו , או שמא נבעו הם מהשקפה אחת כוללת שחייבה את שניהם , בחינת שני גבעולים העולים משורש אחד . אין לי כל ספק , כי בעל השיטה ראה את שני יעדיו הציבוריים קשורים זה בזה קשר או רגני . הדברים מפורשים באגרת הפולמוס הראשונה שלו נגד הרב יצחק דוב במברגר מווירצבורג בשנת 1877 בדבר חובת הפרישה של 1 היראים מן הקהילה הכללית . עד אותה שנה חייבו חוקי מדינת פרוסיה את כל יהודי המקום להשתייך לקהילה אחת , ולפיכך אף בני "עדת ישורון" ( Reiigionsgeseiischaft ) בפרנקפורט , שהתארגנה בשנת — 1850 ובחרה בהירש כעבור שנה כרבה , הורשו לקיים מוסדות מיוחדים משלהם אך לא חדלו בכך מלהשתייך לקהילה , לשלם לה את מסיהם ואף ליהנות מחלק משירותיה . אף ברור מהתפתחות הדברים , כי מרבית בני עדתו של הירש אף לא ראו בהתארגנותם המיוחדת א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן