פתח דבר

פתח דבר דיון מדעי , שיש בו עניין לחוקרי ההיסטוריה , הפילוסופיה , החברה והחינוך , לרוב מן הנמנע שיהא בו כדי לעודד התייחסות ישירה אל בעיות ההווה . אנשי מדע אמורים לבקש את האמת , איש איש בתחום מחקרו : ואילו בעיות הזמן , כאשר אין הן עצמן נושא המחקר , עשויות להסיח את דעת החוקר מבקשת האמת העובדתית ולהעבירו מעמדה של משקיף מן הצד לעמדת בעל דעות משלו , הנוטה להגיב מנקודת מבטו האישית על המתרחש סביבו . אגב כך ייהפך דיון מדעי לדיון מגמתי ואינטרסנטי . אך מה קורה כאשר לנושא העומד לדיון מדעי של אנשי אקדמיה יש משמעויות אקטואליות , שכל אחד מבין משתתפיו מודע וער להן ואינו מוכן —ושמא אף לא מסוגל — להתעלם מהן בשעת הדיון המדעי ? דומה כי שאלה זו , והתשובה עליה , מוצגות לפני קוראי הקובץ הזה על תנועת תורה עם דרך ארץ , תולדותיה , אישיה והשפעתה , המופיע בעקבות כנס שנערך באוניברסיטת בר-אילן בטבת תשמ"ה ( ינואר ( 1985 מטעם הקתדרה על-שם הרב שמשון רפאל הירש . נקבצו כאן דברי מחקר היסטורי , פילוסופי , חברתי וחינוכי , שקשה שלא לייחס אותם אל מצבה הרוחני והחברתי של היהדות האורתודוקסית בישראל ובעולם היום . יש בהם דברים על...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן