תורה עם דרך ארץ התנועה אישיה רעיונותיה

הוצאת אונינר 0 ' 0 ת בר-אילן תורה עם דרך ארץ התנועה , אישיה , רעיונותיה פרסומי הקתדרה ע"ש הרב שמשון רפאל הירש לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ , תולדותיה והשפעתה תורה עם דרך ארץ התנועה , אישיה , רעיונותיה בעריכת מרדכי ברויאר הוצאת אוניברסיטת בר-אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן