מפתחות

מפתחות מפתח המקורות א . מקרא בראשית א-יא 261 א כז 314-313 ג ח-י ; 116 יא-יב 115 י יט ; 355 לא 45 יא א-ט ; 46-44 ב 29 יב א-ג ; 261 , 187 א ; 273 , 271 , 45 ב ; 45 ג ; 271 , 233 , 191 , 41 ד ; 37 ז ; 41 , 39 ח ; 28 , 26 יז 94 יג א-ד ; 29 , 28 , 27 , 25 ז ; 40 ח-י ; 272 יג ; 40 טו 39  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן