גבולות הארץ במסורת ישראל

גבולית הארץ במסורת ישראל פרשת גבולות ארץ ישראל היא אחת הסוגיות הקשות ביותר בים הספרות התורנית . היא שזורה ושלובה באלפי נימים לכל אורך היריעה הרחבה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה . סוגיה זו מעסיקה את מסורת ישראל מאז ימי אברהם אבינו ועד היום הזה . באותו משא ומתן המשתרע על פני כל דורות ישראל , שלובים מאות שמות של מקומות , שיטות שונות ועקרונות רבים ושונים . גם מסיבות הזמנים וחליפות ההיסטוריה נתנו אותותיהן לא מעט באותה סוגיה סבוכה ומסובכת . מלבד כל הקשיים האמורים , היתה במשך דורות רבים המציאות של ארץ ישראל רחוקה ובלתי ידועה למרבית לומדי התורה . אופייניים בעניין זה דבריו של בעל "תפארת ישראל , " הטורח לברר ולהסביר אחת המשניות העוסקות בגבולות הארץ : "וכדי להצדיק ולהבין דברי חז"ל אשר מפיהם אנו חיים , ועל דבריהם בחיק תורת ה' הורגנו כל היום , ולהבין תעלומת דבריהם הקדושים , לילות עמל מנינו לנו והחלב שינקנו משדי אם , תשפך לארץ כמרירה" ( פירושו לשביעית ו , א . ( אין פלא אפוא , כי במשך הזמן התרגלו לומדי התורה למיניהם לדלג על עניינים ארצישראליים ובפרט על הלכות גבולות ותחומים . זכינו בתקופה זו ונפתחו לנו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן