מדרשי האגדה ותולדות היישוב היהודי בארץ ישראל

מדרשי האגדה ותולדות היישוב היהודי בארץ ישראל א חלק ניכר של תורה שבעל פה מוקדש לארץ ישראל . ההלכה מגדירה בדברים ברורים וקצובים , כדרכה , את מקומה של הארץ והמצוות התלויות בה בחיי העם , ומבררת את כל השאלות הקשורות בארץ ישראל לפי המציאות וההיגיון . לעומתה , משמשת האגדה בבואה נאמנה ללבו של העם , בה משתקפת חיבתו הגדולה לארץ , תקוותיו התלויות בה וכל געגועיו ודמיונותיו , שאין למציאות ולפגעי הזמן שליטה בהם . ואין לך שבח בעולם שלא מנתה האגדה בארץ ישראל . ארץ ישראל היא ראש עפרות תבל ( מש' ח , כו , ( שהיא חביבה מכל ונבראה קודם לכל וגבוהה מכל הארצות . היא מתובלת בכל , שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו , וארץ ישראל אינה חסרה כלום . פסולת ארץ ישראל משובחת מן המשובחת של מצרים ( שהיא משובחת מכל הארצות , ( קל וחומר לשבח של ארץ ישראל . פסולת ארץ ישראל מלכויות מתכתשות עליה , זו אומרת תיקרא על שמי וזו אומרת תיקרא על שמי , קל וחומר לשבח של ארץ ישראל ' . אפילו סנחריב בבואו לפתות את ישראל לא היה יכול לומר 'ולקחתי אתכם אל ארץ יפה מארצכם' אלא "אל ארץ כארצכם" ( מל"ב יח , לב ; יש' לו , יז . ( ארץ ישראל היתה ארץ חמדה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן