)לונדון ‭1650 )‬ משגת, דן שבט נחלת של מפה ‭'3 :‬ מסמפה ) זו עתיקהמפה ב, לירקון מדרום גדול חבל שהיא, מקץ של איתורהמעניין(