מפה מס' ‭:2‬ הניצבות השנייה של שלמה (לפי מלכים א' ד, ט)