ח'ליל אל־רחמן — חברון

ח' לילאל רחמן — חברון כידוע , נקראת חברון בפי הערבים בשם "ח'ליל אל רחמך . שם זה הוא מעיקרו כינוי של אברהם אבינו , שהיה "חבר הרחמן" כלומר ידיד ה . ' הדבר מפליא , לכאורה , שכן מרבית המקומות העתיקים הידועים בארץ נקראים בפי הערבים בשמותיהם ההיסטוריים הקדומים , כגון . בית לחם , גבע ומכמש , ומדרום לחברון . כרמל , זיף , מעון , אשתמוע , יוטה ועוד הרבה . וכבר ציין זאת ר' אשתורי הפרחי , לפני כ 700 שנה 1 "שמות העיירות והנהרות הכתובים בכתבי הקודש שבכתב ושבעל פה מעט הוא מה שנשתנה בין הישמעאלים ... הארץ לעולם עומדת והשינוי בשמות מעט הוא . " נשאלת אפוא השאלה ו מה ראו הערבים לסטות ממנהגם דווקא כאן , לזנוח את השם ההיסטורי העתיק "חברון" ולקרוא לעיר קדומה ומפורסמת זו שם חדש ? כדי להגיע עד חקר דבר זה , מן הראוי כי נשאל את עצמנו תחילה ו מניין להם לכובשים ולמתיישבים הערבים שמות עבריים מקראיים עתיקים ? מסתבר שלמדו אותם לא מתוך ספרים ומחקרים , כי אם פשוט מפי יושבי המקומות , שרבים מהם היו יהודים או יורשי היישוב היהודי הקדום . אמור מעתה : הכובשים המתיישבים הערבים לא קראו שמות חדשים על מקומות ששמם העתיק היה קי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן