"ויצא מבית אל לוזה" (יהושע טז, ב) למהלכו שלגבול בנימין־אפרים

" ויצא מבית אל לוזה" ( יהושע טז , ב ) למהלכו שלגבול בנימין אפרים בראש פרק טז בספר יהושע מתווה הכתוב את הגבול הדרומי של בני יוסף העולה מיריחו לבית אל . בהמשך מהלכו של הקו מוצאים אנו את הביטוי המוקשה "ויצא מבית אל לוזה . " קשה להבין ביטוי זה , כיוון שהכתוב מעיד במקומות אחדים במפורש ובמודגש כי לוז ובית אל חד הם ו "ויקרא את שם המקום בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה" ( בר' כח , יט . ( ולקמן ו "ויבא יעקב לוזה , אשר בארץ כנען היא בית אל" ( שם לה , ו . ( מעניין שהכתוב בשופטים א , כג אינו מסתפק בנוסח הזיהוי הקצר הרגיל , בית אל היא לוז , אלא מאריך ומדגיש : "ויתירו בית יוסף בבית אל , ושם העיר לפנים לוז . " מאידך גיסא , כשהכתוב חוזר על פרשת ההתגלות בבית אל הריהו אומר כדבר המובן מאליו : "אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען" ( בר' מח , ג . ( אין אפוא ספק , כי לוז ובית אל אינם אלא שני שמות של מקום אחד . הרד"ק והגר"א תירצו את "ויצא מבית אל לוזה" על דרך קרובה לדרש וללא זיקה לשטח 2 ולמפת הארץ ' , ואילו בפרשנות החדשה רווחות שתי סברות דחוקות . האחת אומרת , כי " ויצא מבית אל לוזה" אינן שתי נקודות גבול , אלא הכוו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן