גבולות נחלת אפרים

גבולות נחלת אפרים שבטו של יהושע — אפרים — שבט חוק וגאה , היה מהראשונים להתנחל בארץ לאחר כיבושה . הכתוב בספר יהושע מתווה במפורש את גבולות נחלת אפרים , קצתם בתיאור נחלתו וקצתם בתיאור נחלות השבטים השכנים . לפי תיאורים אלו ( בפרקים טז-יח ) 1 ומקורות אחרים , נשחזר את מהלך גבולות הנחלה בהתאם לנתוני השטח אז והיום . הגבול הדרומי כתף יריחו — קרנטל ( ג"צ ( 190142 " ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה , המדבר עלה מיריחו בהר בית אל" ( יהושע טז , א ) r "ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן הירדן , ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון ועלה בהר ימה והיו תצאתיו מדברה בית און" ( שם יח , ת 0 הר קרנטל הצופה ליריחו הוא הנקודה הבולטת ביותר בסביבה , הוא כנראה "כתף יריחו . " מסתבר כי כאן שכן בתקופה החשמונאית המבצר דוק דגון , בו נרצח שמעון . גבול בנימין-אפרים יוצא מ"ירדן יריחו , " אל נכון לאורך נחל נויעמה ( מי יריחו ) ועולה אל מצפון לכתף יריחו — רכס הקרנטל . מכאן עולה הגבול בהר ימה , מערבה , כנראה בתוואי טריק אבו ג'ורג' ( כביש יריחו-רמאללה ) בואך עפרה ( טייבה ) והר בעל חצור " . והיו תצאתיו מדברה בית און" פירושו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן