חכמת הממשל במשל חכמה

חכמת הממשל במשל חכמה ארבעה הם קטני ארץ , והמה חכמים מחכמים . הנמלים עם לא עז , ויכינו בקיץ לחמם . שפנים עם לא עצום , וישימו בסלע ביתם . מלך אין לארבה , ויצא חצץ כלו . שממית בידים תתפש , והיא בהיכלי מלך ( מש' ל , כד-כח ) בצדק הדגישו כמה מן הפרשנים , שהכתוב מתאר כאן בנאמנות סגולות טבעיות ממש ' . במשלי החיות של המקרא , טרם הפכו בעלי החיים לסמלים תלושים של מידות אנושיות 2 כמו במשלים הספרותיים המערביים , ואפילו ברבים ממשלי איסופוס . הנמלים אוגרות באמת את מאכלן בימי הקיץ . והשפן , שהוא , כידוע בימינו , Hyrax syriacus ( ולא מין 3 ארנבת , כפי שחשבו הטועים , ( שוכן בנקרות סלעים תלולים במדבר יהודה ( עיין גם תה' קד , יח . ( הארבה יוצא חוצץ , היינו ערוך גדודים גדודים עצומים ( חצץ = חלק , ערך . עיין שופ' ה , יא ; איוב כא , כא , ( "כעם עצום ערוך מלחמה" ( יואל ב , ה . ( והשממית , אל נכון 4 הלטאה המכונה , Gecko מצויה בארץ בכל בניין , אפילו בהיכלי פאר , הודות לדיסקות ההידבקות שבאצבעותיה . אותן דיסקות פועלות בדומה לכוסות רוח , הן מתרוקנות מאווירן ומצמידות את רגלי הלטאה למקומן . על ידי כך יכולה השממית לה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן