נחום הנביא, תקופתו ושליחותו

נחום הנביא , תקופתו ושליחותו הנושא העיקרי בנבואתו של נחום , עיקר תוכנה , הוא חורבן נינוה , נבואה שנתקיימה כידוע בשנת 612 לפנה"ס . ועוד שני נושאי משנה בדברי נחום , הראשון שבהם הוא : חורבן נא אמון , שהנביא מזכיר אותו לאות ולדוגמה , והוא כבר נחלת העבר . הנביא אומר עליה ו " הישבה ביארים מים סביב לה ... גם היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות" וגו' ( ג , ח-י . ( נבואה זו נאמרה אחרי חורבן נא אמון בשנת 661 ולפני חורבן נינוה . לפי זה נוכל לקבוע את זמנו של נחום בין 661 לבין . 612 נושא משני שני הוא ישועה לישראל , הנאמר בכמה פסוקים י "נקם ה' ובעל חמה נקם ה' לצריו ונוטר הוא לאיביו" ( א , ב . ( בדברי זעם ותוכחה על עיר הדמים , על נינוה , משלב הנביא גם דברים אלה : "טוב ה' למעוז ביום צרה וידע חסי בו" ( א , ח . ( ולהלן הוא אומר : "ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק" ( א , יג , ( ובתחילת פרק ב הוא אומר . "הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום דוגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל כלה נכרת . " רוב החוקרים נוטים לאחר את דברי נחום , כלומר לא בתחילת התקופה בין 661 ל ; 612 אחרים מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן