פולמוס ארון הברית בימי יאשיהו

פולמוס ארון הברית בימי יאשיהו " והיה כי תרבו ופריתם בארץ , בימים ההמה נאם ה , ' לא יאמרו עוד ארון ברית ה , ' ולא יעלה על לב , ולא יזכרו בו , ולא יפקדו , ולא יעשה עוד . בעת ההיא יקראו לירושלם כסא ה , ' ונקוו אליה כל הגוים לשם ה , ' לירושלם , ולא ילכו עוד אחרי שררות לבם הרע" ( יר' ג , טז-יז . ( למקרא שני הפסוקים הללו מתעוררות שתי שאלות : א . מה פשר הדברים , למה מתכוון הכתוב בהתבטאותו הנחרצת כלפי ארון הברית ? ב . מתי נאמרה נבואה זו , והיכן היה ארון הברית באותה שעה ? על השאלה השנייה עונים כמה חוקרים , שהארון נשדד וגלה לבבל ונבואה זו נאמרה אחרי החורבן ' . ואולם , הפסוק שהחוקרים הללו מסתמכים עליו : "ולא זכר הדם רגליו ביום אפו" ( איכה ב , א ) אינו מוכיח , כיוון שהמליצה "הדם רגליו" אינה כינוי ספציפי לארון הברית , אלא למקומו , דהיינו בית המקדש ( או האוהל בעיר דוד , שם השכין דוד את הארון : "נבואה 2 למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו , " תהלים קלב , ז . ( בנוסף לכך העיר הרן בצדק , כי אילו גלה הארון לבבל , היה בוודאי נזכר ונמנה בראש רשימת הביזה של נבוזראדן ( מלכים ב , כה . ( מסתבר אפוא שצדקו הסוברים כי ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן