בטרם יכה פרעה את עזה (ירמיה מז)

בטרם יכה פרעה את עזה ( ירמיה מז ) ענייננו הוא פרק מז בירמיה , ובמיוחד הכותרת של הנבואה , שהיא פרובלמאטית ביותר : " אשר היה דבר ה' אל ירמיהו הנביא אל פלשתים בטרם יכה פרעה את עזה . " על עצם המאורע ההיסטורי הנידון בפרק יש לנו ידיעה ממקור חיצוני : הרודוטוס מספר , שפרעה נכה כבש את העיר שהוא קורא קאדיטיס — רוב החוקרים מניחים שהכוונה לעזה — אחרי מלחמת מגידו בשנת . 609 כיבוש עזה כשלעצמו יש לו אפוא הקבלה תיעודית היסטורית , אך במסגרת הפרק הוא מעורר בעיות קשות . הנבואה מתחילה י "כה אמר ה' הנה מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ" ( פס' ב . ( "צפון" בנבואת ירמיהו הוא , כידוע , כינוי לבבל , כינוי אופייני החוזר בכמה מקומות . אם כן , מה עניין כיבוש ארץ פלשתים והחוף בידי בבל ל"בטרם יכה פרעה את עזה" ? שאלה שנייה ששואלים הפרשנים החדשים וההיסטוריונים : האם אמנם מתכוונת הכותרת לומר שהפסוקים הבאים ניבאים לכיבוש עזה ? האם אכן כיבוש עזה בידי פרעה הוא משמעות הנבואה , והרי מיד נאמר : "מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו לא הפנו אבות אל בנים מרפיון...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן