ישעיהו מול חזקיהו ומראדך בלאדן (ישעיה לט / מל"ב כ)

ישעיהו מול חזקיהוומראדך בלאדן ( ישעיה לט / מל"ב כ ) נושא דיוננו הוא ו בעיית נבואה מול דיפלומאטית בספר מלכים . במיוחד נתמקד בפרק אחד בספר מלכים ובמקביל לו בישעיה : פרשת מראדך בלאדן ( מל"ב כ , יב-יט / יש' לט . ( פרק זה יהא לנו דוגמה לבעיה שלפנינו . כידוע , ישראל הוא עם לבדד ישכון ; ברם , אין הדברים כפשוטם . מאז ראשיתה של האומה מדובר במקרא על קשרים בין ישראל ואבותיו לבין גורמים נכרים ושכנים שונים . אולם היחס של המקרא ושל הנבואה אל הקשרים האלה איננו אחיד כלפי כל המקרים . יש שהמקרא עובר בשתיקה או בנעימה של חיוב על קשרים אלה , ויש שהמקרא , או המספר הנבואי או הנביא , מגנה אותם . והשאלה מתעוררת : מה טעם שינוי היחס ? כידוע , ישנו הסבר קל , פשטני לכאורה ושגרתי , שהספרים הם שונים והיחס הוא שונה , ואפילו בתוך ספר אחד יכולים להיות מחברים שונים . אך נתעלם כאן מן ההסבר השגרתי הזה , שאף לדידו לא הכול מובן , ונבחן את הדברים לגופם , שמא העניינים קובעים ולא מחברים , מקורות ועורכים שעין לא ראתה . שנית , ישנה הנחה , שהיא רווחת בקרב קבוצה מסוימת של חוקרים , והיא — שהמקרא או הנבואה ( או שכבות מסוימות של הנבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן