בשנת בא תרתן אשדודה (ישעיה כ)

בשנת בא תרתן אשדודה ( ישעיה כ ) הפרק הקצר שלפנינו ( ישעיה כ ) הוא . שלא כרגיל , נבואה סתומה בתוך מסגרת של רקע היסטורי די ברור . הבהרת הרקע ההיסטורי תורמת , בדרך כלל , הרבה להבנת הנבואה עצמה , אך לא כן במקרה זה . הדברים אמורים כאן כעשר שנים אחרי חורבן שומרון בשנת 721 לפנה"ס , וכארבעים שנה לפני כיבוש מצרים בידי אשור . היו כידוע שני כיבושים — של אסרחדון ושל אשורבניפל . " בשנת בא תרתן אשדודה בשליח אתו סרגון מלך אשור וילחם באשדוד וילכדה" ( פס' א ) — על המאורע הזה עצמו , או סדרת המאורעות הזאת , זורעות אור ארבע תעודות אשוריות מימי סרגון המפרשות את ההתרחשויות . נוסף עליהן יש תעודה מעניינת — שבר אסטלה של סרגון , שנתגלה בשנות הששים בחפירת אשדוד . אפשר לומר , שיש חמש תעודות היסטוריות חשובות המתארות את הדברים אשר לפנינו . הבה נסכם אפוא את סדר המאורעות המשמשים מסגרת היסטורית לנבואה קשה זו . מלך אשדוד , עזירו , מרד בשלטון האשורי . הוא זמם , כפי שאומרת הכתובת האשורית , לחדול מלהעלות מנחה למלך אשור , תוך התקשרות עם שכניו . באו האשורים , כבשו את אשדוד , הדיחו את עזירו ממלכותו והמליכו במקומו את אחיו אחי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן