משא מצרים (ישעיה יט)

משא מצרים ( ישעיה יט ) המפרשים הקלאסיים והחדשים מסכימים , שפרק זה עשוי שני חלקים שונים בתכלית . החלק הראשון 15 — הפסוקים הראשונים — הוא פיוטי , שירי , ובעיקר הוא קרוב מאוד למציאות . נזכור כאן מה שהדגיש כמה פעמים פרופ' יחזקאל קויפמן , שהנבואה הקלאסית מצטיינת במידה של זיקה למציאות , בניגוד לאסכאטולוגיה מאוחרת , הרי הנביאים הקלאסיים הם קרובים למציאות , ונבואותיהם יש בהן הרבה מן הקונקרטי . החלק הראשון מדבר בעיקר על שני נושאים . הנושא הראשון עיקרו פסוקים וזז " וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה . ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל האלילים ואל האטים ואל האבות ואל הידענים . " יש כאן תיאור פלאסטי של התפוררות הממלכה המצרית . הנושא השני העיקרי בחלק הראשון הוא מפסוק ה ואילך : "ונשתו מים מהים ונהר יחרב ויבש . והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה וסוף קמלו . ערות על יאור על פי יאור וכל מזרע יאור יבש נדף ואיננו . ואנו הדיגים ואבלו כל משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו . ובשו עבדי פשתים שריקות וארגים חורי" וגו . ' כלומר , השתבשות משק המים של מצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן