ח'ליל אלרחמן — חברון (עמ' ‭? (351-348‬ בתמונה י חברון ומערת המכפלה חיתוך עץ