ארץ גור (עמ' ‭(356-352‬ בתמונה ו תל רעים (גימה‭,(‬ הוא גרר לדעת המחבר