"שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם" (משלי ל, גו) הכמת הממשל במשל הכמה (עמ' ‭(329-325‬