"יהיה הבל לשארית בית יהודה עליהמ ירעון בבתי אשקלון בערב ירבצון כי יפקדם ה' אלהיהם ושב שבותם" (צפניה ב, ז) ארץ פלשתים בנבואת צפניה (עמ' ‭(249-247‬ בתמונה ‭? .‬ תל אשקלון