ישעיהו מול חזקיהו ומרדן בלאזץ (עמ' ‭(209-201‬ בתמונה; "ויתר דבר חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה‭— ''‬ נקבת חזקיהו