משא מצריט (עמ' ‭(191-183‬ בתמונה י היאור ושפתו — נוף מצרי טיפוסי