‭157 - 182 (‬ 'עמ ( מישע וכתובת מואבמשא ) הכתובת נוסח:משמאל ( מישע מצבת;בתמונה