הנער המגיד ומשפטו בצקלג (עמי ‭(129-121‬ ? בתמונה הר הגלבוע